Od dłuższego czasu (krótszego jednak niż nie piszę nic na blogu, więc nie próbuję się nawet tłumaczyć), piszę serię artykułów a anarchitekturze, budownictwie partycypacyjnym w XX wieku dla A-taku.

Pierwszy artykuł o modernizmie, o jego spełnionych i niespełnionych obietnicach: http://www.akcja.type.pl/wp-content/uploads/2014/12/A-tak-nr-5.pdf

Drugi o anarchitekturze i znaczeniu partycypacji użytkowników w projektowniu i budowie: http://www.akcja.type.pl/wp-content/uploads/2014/12/atak6_fl.pdf

Następny artykuł opowiada o Hassanie Fathy i znaczeniu zgody na współprace architekta z użytkownikiem: http://www.akcja.type.pl/wp-content/uploads/2017/12/A-tak-nr-7.pdf

O Team X i o tym, czy przyszłość dla się przewidzieć,  czy możemy tylko „zakodować” w architekturze łatwe reagowanie na zmiany: http://www.akcja.type.pl/wp-content/uploads/2018/03/atak8_jakdruk3.pdf

Ralph Erskine i nowe spojrzenie profesjonalnych architektów na znaczenie wspólnoty ludzi zamieszkujących rewitalizowany teren: http://www.akcja.type.pl/wp-content/uploads/2018/09/atak9-web.pdf

O metodzie SAR Johna Hbrakena i tym, że możliwe jest połączenie technologii specjalistycznych i żywiołości metody gospodarczej: http://www.akcja.type.pl/wp-content/uploads/2019/02/atak10_web.pdf

O tym, że architekt projektuje w świecie jaki jest, ze wszystkimi szansami i ograniczeniami: http://www.akcja.type.pl/wp-content/uploads/2019/06/atak11_web1.pdf

… i o Segalu. Oczywiście: http://www.akcja.type.pl/wp-content/uploads/2019/02/atak10_web.pdf

 

Pojawiać się będą następne artykuły i będę je tutaj zamieszczał