Znowu linki.

Nie byłem na Kongresie Ruchów Miejskich, który zakończył się w zeszły łikend a w tym tygodniu zbiera publicystyczne żniwo, dlatego, nie wysilając się nadto, chciałbym wkleić linki  z opracowaniami przedkongresowymi i relacjami z tego -wieżę-  ważnego spotkania (1,2,3).

Sama uchwała kongresowa jest, jak zaznacza Urbański, mało rewolucyjna i pomijająca wiele nie tyle przykładów, co nawet przyczyn miejskich patologii, ale: 1. dobrze, że te „uchwałowe” postulaty w dyskusji publicznej są już na poziomie niemal truizmów (otwarata pozostaje kwestia praktyki), 2. wydaje mi się wartością samą w sobie zbiór postulatów w okół których miejski ruch może się integrować. Chociaż przyznać trzeba, że jest to wartość do przecenienia, ponieważ na przykład między anarchistycznymi postulatami demokracji uczestniczącej a liberalnymi postulatami minimalizowania konfliktu w ramach prowadzenia inwestycji za pomocą konsultacji społecznych jest jednak spora jakościowa i moralna różnica.

Miejskie tezy Kongresu:

1. Mieszkańcy mają niezbywalne prawo do miasta.

2. Budżet partycypacyjny to tworzenie przez mieszkańców całego budżetu miasta. To nie tylko procedury, ale szeroki ruch społeczny.

3. Zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu jest obowiązkiem wspólnoty miejskiej.

4. Rewitalizacja historycznych obszarów podtrzymuje tożsamość miast i jest warunkiem ich rozwoju. Nie może ograniczać się do remontów, musi być zintegrowanym działaniem wypracowanym wraz z mieszkańcami.

5. Dość chaosu! Kultura przestrzeni zagwarantowana  ładem prawnym pozwoli na podniesienie jakości życia w mieście.

6. Demokracja to nie tylko wybory. Mieszkańcy mają prawo do realnego, opartego na wzajemnym szacunku, udziału w podejmowaniu decyzji o mieście.

7. Miasta i obszary metropolitalne powinny być zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania procesom suburbanizacji.

8. Lokalizowanie instytucji krajowych w różnych miastach sprzyja rozwojowi całego kraju.

9. Polskie miasta i obszary metropolitalne potrzebują wsparcia w integracji systemów transportu: kolejowego, drogowego, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego dla osiągnięcia celów Białej Księgi o transporcie i Karty Lipskiej.

Uchwały Kongresu Ruchów Miejskich i „Apel o solidarność miast”

Reklamy